1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI RAMIRENT

  Společnost Ramirent se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů svých služeb v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

  Společnost Ramirent shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro účely uvedené v těchto zásadách, a dále uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění těchto účelů. Společnost Ramirent může sdílet osobní údaje v rámci skupiny společností Ramirent pro účely popsané v těchto zásadách. Takové sdílení může zahrnovat přenos osobních údajů do jiných zemí, včetně přenosu údajů z těchto zemí, ve kterých společnost Ramirent působí, podniká nebo je jinak přítomna. Společnost Ramirent může v rámci realizace svých marketingových kampaní využívat poskytovatele služeb třetích stran. Pro účely uskutečnění těchto marketingových kampaní může společnost Ramirent předávat osobní údaje poskytovatelům služeb třetích stran.

  Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Ramirent.


 2. VYUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES SPOLEČNOSTÍ RAMIRENT

  Soubory cookies jsou malé textové soubory uložené na pevném disku Vašeho počítače prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Soubory cookies obsahují informace o používání Vašeho počítače, které obvykle neobsahují osobní údaje. Soubory cookies se používají pro mnoho účelů, např. ukládání informací o tom, zda jste stránky již navštívili, nebo ke sledování počtu návštěvníků webových stránek. Více informací o zásadách používání souborů cookies je uvedeno v Zásadách používání souborů cookies společnosti Ramirent.

  Použijte následující odkaz pro více informací: Ramirent Cookie Policy


 3. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

  Společnost Ramirent může kdykoliv, a to i bez oznámení, změnit tyto zásady nebo upravit či odepřít přístup na tyto webové stránky nebo změnit jejich obsah. Datum účinnosti této verze těchto zásad je uveden výše. Pokud by mohly mít změny těchto zásad provedené společností Ramirent za následek podstatnou a nepříznivou změnu ve způsobu, jakým společnost Ramirent může shromažďovat nebo zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste společnosti Ramirent poskytli prostřednictvím těchto webových stránek, bude na těchto webových stránkách uveřejněno oznámení o takových změnách.

  Pro více informací nás kontaktujte na soukromi@ramirent.cz.