Bezpečnost a ochrana

Průběžnou kontrolou kvality výkonu naší činnosti byla zajistěna bezpečnost používání našich zařízení. Identifikace a ochrana proti možnému ohrožení bezpečnosti je neoddělitelnou součástí provozních procesů v Ramirentu. Pro naše zaměstnance organizujeme pravidelné školení v oblasti bezpečného používání zařízení, aby mohli správně informovat naše zákazníky. 

Investujeme velké finanční prostředky, abychom si byli jisti, že naše zařízení splňují všechny aktuální bezpečnostní standardy a pro naše zákazníky organizujeme školení na téma nejnovějších metod obsluhy zařízení, které mají zabezpečit ochranu strojníka po dobu práce.

Naše investice do širší bezpečnosti, nejen do zvýšení kvality našich obchodních procesů, přispívají k celkovému zvýšení bezpečnosti v stavebnictví na celém území České republiky. 

Ramirent jako zodpovedná organizace splňuje všechny v současnosti platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce.