Stacionární

 

Lešení Blitz 70 od firmy Layher se řadí do kategori rámových lešení (dílcových). Tento systém splňuje všechny požadavky kladené na tento typ lešení. Znamená to bezpečnost a rychlost montáže, nezávisle na místě použití. Osová vzdálenost svislých sloupků rámu je 0,73m. Široká nabídka podlah z různých konstrukčních materiálů umožňuje bezpečné provádění prací v různých situacích. Dostupné pole lešení jsou v délkách 0,73.. 1,09.. 1,57.. 2,07.. 2,57.. 3,07.. 4,14m. Lešení Blitz se používá jako pracovní lešení při realizaci fasádních prací, nebo jako lešení ochranné, pojízdné a rovněž je lze využít jako nosnou konstrukci pro střešní nosníky či pracovní lávky. Lešení Blitz šíře 0,73m z pozinkované oceli se řadí do 3 řídy (třídy zatížení), v souladu s normou DIN 4420/HD1000.
System lešení Layher Blitz má atest vystavený Deutsches Institut fűr Bautechnik (německým Ústavem stavební techniky) se sídlem v Belíně a je povolen k užívání pod číslem povolení k užívání Z-8.1-16.2. Statistický atest, vystavený Prűfamt fűr Baustatik Stuttgart (Úřadem pro konstrolu stavení techniky) zahrnuje 10 typických, ocelových lešenářských konstrukcí Layher Blitz 70 do maximální výšky montáže 80m. Pro větší výšky je nutné zajistit individuální projekt se statickým posudkem.
V České republice byl tento lešeňový systém odzkoušen a certifikován Výzkumným ústavem bezpečnosti práce uvedeným v protokolu 235//ZP-021/2007 na jehož základě byl vydán certifikát č. 235/024/2007.

Základní konstrukční  prvky systému Layher Blitz:


Stavitelné patky
Umožňují vyrovnání do svislé plochy a překonání drobných terénních nerovností. Umožňují nastavení v rozsahu od 0,11m do 1,0m, pro větší sklon v terénu se používají výkyvné stavitelné patky, jež zaručují správnou kontatní plochu s pokladem.

 Svislé rámy
Základní rám má rozměr 2,0x0,73m. Dále existuje řada vyrovnávacích rámů o výšce: 0,66..1,00..1,5m. Dle požadavku lze použít rám šíře 1,0m pro tvorbu podchodu (pro jeden jednosměrný pěší pruh) i 1,5m (pro tvorbu podchodu pro dva pěší protisměrné pruhy). (obr.)

 

Lešeňové podlahy
V závislosti na podmínkách stavby (druh a velikost zatížení, protipožární odolnost, výška výstavby, atd.), je možno volit různé druhy podlah: ocelové, hliníkovo-překližkové, plastové nebo dřevěné, v různých rozměrech:

- šířka 0,19..0,32..0,73m

-délka 0,73..1,09..1,57..2,07..2,57..3,07..4,14m.

Pro vertikální komunikaci jsou určeny hliníkovo-překližkové podlahy s integrovanými kliníkovými, popř. ocelovými závěsnými žebříky. Průchozí podlážky jsou dodávány v šířce 0,73m délce 2,57..3,07m, 2,07m. Pro vytvoření pracovních podlah se používají perforované, ocelové podlážky. Ocelové podlahy jsou opatřené speciálními  kruhovými otvory. Za pomoci těchto otvorů lze snadno vytvořit  výplně výklenků nebo rošíření  podlahy bez nutnosti použití dalších, nosných prvků (obr.).

Svislé ztužení 
Pro zajištění dostatečné tuhosti konstrukce lešení se používají svislé diagonály a vodorovné ztužení, jež tvoří komplexní systém ztužení konstrukce lešení. Zásady používání stanovují podrobné, statické podmínky a doporuční výrobce.

Kotvení
Pro zajištění stability se rámové lešení kotví do fasády nebo nosné konstrukce objektu. V případě, že není možnost použít standartního způsobu  kotvení, je nutné zajistit stabilitu jiným způsobem. K tomuto účelu je možné aplikovat základní zásady pro stabilitu volně stajících (nekotvených) lešení. Základna nekotvené konstrukce  se ve směru kolmo na fasádu objektu rozšíří pomocí opěrných věží. Jejich konstrukční uspořádání a vzdálenost musí být stanovena statickým výpočtem. K ukotvení se používají kotvy typu Blitz nebo standartní kotvy v délkách 0,38..0,95..1,45m spolu se spojkou pro kotvu do EUROrámu. Kotevní trubka se k rámu uchycuje za pomoci pevných (popř. otočných) objímkových spojek. K fasádě objektu  je lešení uchyceno kotevním šroubem s okem a hmoždinkou. Hustota kotevního rastru vychází z manuálu výrobce, popř. statického výpočtu v případě individuálního projektu.

Doplňkové prvky 
V závislosti na podmínkách staveniště je možno rámová lešení doplnit o širokou škálu doplňkových komponentů jako jsou např. rošiřující konzoly 0,36..0,50..0,73..1,09m k rošíření konstrukce a obcházení výstupků, vyplnění výklenků lešením atd.,  příhradové nosníky (např. vjezdy do bran) a míjení překážek šířky 3,07 do 6,14m, těžké konzoly, jež umožňují zavěšení lešení nad neúnosnými podklady, ochranné stříšky, prvky zavěšených lešení (řetězy, spojky, nosníky),  prvky pojízných lešení  (brzděná kolečka), hliníkové žebříky pro svislé průlezy, ochranné sítě, plachty, systém Protec a mnoho jiných lešení.

Prvky boční ochrany 
Jednoduché a dvojité zábradlí v podélném a příčném směru chrání před pádem osob. Za účelem nasazení zábradlí nad poslední pracovní podlahou se používá zábradelních sloupků a nosníků. Délky zábradlí  jsou přizpůsobené délce použitých podlah, od 0,73 do 4,14m. Ve standartní sestavě  se zřizuje ochranné zábradlí pouze z vnější strany. V případě větší mezery mezi vnitřní podlahou a přilehlou stěnou objektu je možné vytvořit vnitřní zábradlí za ppomoci zábradelních spojek (obr.)

Okopové zarážky slouží k zajištění okraje pracovní podlahy a zamezují pádu nářadí či materiálu, jež se nachází bezprostřeně na pracovní podlaze. Osazují se v podélném a čelní rovině lešení. Okopové zarážky jsou přizpůsobeny délce použitých pracovních podlah, tzn. od 0,73m do 4,14m. Ve standartní sestavě se okopové zarážky osazují pouze z vnější strany konstrukce lešení. Stejně jako u zábradlí lze za pomocí polospojky s úchytem osadit okopovou zarážku na vnitřní stranu pracovní podlahy.

Cena:

Na vyžádání. Kontaktujte kteroukoliv naši pobočku.

Návod na složení ke stažení (formát pdf):